JONGEREN COACH

Jongvolwassen en jongeren coach

In de 12,5 jaren bij Mentrum werkte ik voornamelijk met jongvolwassenen met psychologische problemen van 18 tot 28 jaar. Bij de opleiding Jongeren Coach aan de Nederlandse academie voor Psychotherapie heb ik geleerd om jongeren van 12 tot 21 jaar te coachen. Mijn behaalde diploma is gecertificeerd en geaccrediteerd door NOBCO. In deze belangrijke levensfase hebben pubers, adolescenten en jongvolwassenen vaak een grote behoefte aan een volwassen persoon die zich in hun kan inleven zonder te oordelen. In elke fase van het leven komen er immers struikelblokken en teleurstellingen voor.

Bij jongeren gaat het vaak om problemen bij de dagelijkse structuur, het omgaan met autoriteit of problemen thuis. Dat kan zich uiten in depressieve klachten, angsten en verslavingsproblematiek zoals overmatig gamen en alcohol- en drugsmisbruik. Teleurstellingen zijn inherent aan het leven. Het gaat er om hoe om te gaan me deze negatieve ervaringen. Kritiek, tegenslagen of afwijzingen geven stof om aan het werk te gaan. Het inzicht dat het juist gaat om het opstaan en de nadruk op de positieve kanten van de persoonlijkheid en dus niet de focus leggen op de problematiek is vaak al een eye-opener. In deze fase is de route ernaartoe en je niet blind staren op het eindpunt of het resultaat voor velen al genoeg om te denken en kijken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen en tekortkomingen.

Faalangst, studieproblemen, motivatieproblemen, angst voor afwijzing zijn voorbeelden waar jongeren begrijpelijkerwijs mee worstelen. Deze interessante levensfase biedt bij uitstek kansen, maar kan ook behoorlijk misgaan. Coaching geeft je een steunend, luisterend, niet-oordelend oor om samen met jou met energie en frisse moed de volgende stappen te zetten.