Queer and Gender coach

I know you can't live on hope alone; but without hope, life is not worth living. So you, and you and you: you got to give them hope; you got to give them hope.

Harvey Milk

Vooroordelen, sociale discriminatie

Queer en gender coaching richt zich op de professionele begeleiding van mensen die problemen ondervinden met en door hun seksuele geaardheid of hun gender identiteit. In Januari 2021 heb ik de cursus Queer caching afgerond voor deze specifieke vorm van coaching bij de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam. De laatste jaren heb ik reeds ruime ervaring opgebouwd met het begeleiden van met name homoseksuele mannen.

Ondanks een toenemende tolerantie ten aanzien van homoseksualiteit en genderdysphorie gedurende de laatste decennia zijn er nog steeds veel stressoren die de stap naar een coming out of de uitdagingen daarna veroorzaken.

Vooroordelen, sociale discriminatie, ‘bullying’ op school of op sociale media, uitdagingen binnen de familie of sportschool, zijn slechts enkele voorbeelden van problemen die zich kunnen voordoen. Ook kunnen culturele en religieuze aspecten een grote rol spelen.