Emotionele eenzaamheid oplossen met Markx Coaching

Emotionele eenzaamheid oplossen met Markx Coaching Wat is emotionele eenzaamheid?

Wat is emotionele eenzaamheid? Onder emotionele eenzaamheid wordt het gemis verstaan van een intieme (levens)partner, iemand met wie je een diepe emotionele band hebt. Emotionele eenzaamheid is de behoefte aan een intieme relatie.

De term ‘emotionele eenzaamheid’ is voor het eerst gebezigd door Weiss in 1973. Weiss zag een verschil tussen emotionele en sociale behoeften. Deze termen zijn ingeburgerd. In wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat de termen emotionele en sociale eenzaamheid inderdaad een andere dimensie van eenzaamheid beschrijven. 

Zo is in een onderzoek van Dahlberg en McKee gebleken dat er verschillende factoren een rol spelen bij emotionele en sociale eenzaamheid. 

Eenzaamheid jongvolwassenen

Je hoeft niet oud te zijn om je (emotioneel) eenzaam te voelen. Bij jongvolwassenen komt dit ook regelmatig voor. Uit recent onderzoek blijkt dat tussen de 40 tot 70% van de 12 tot 25-jarigen zich soms eenzaam voelt. En circa 10% van de jongeren heeft chronische (gedurende meerdere jaren) gevoelens van eenzaamheid.

Oorzaken eenzaamheid

Eenzaamheid kan vele oorzaken hebben. Contacten kunnen veranderen of verloren gaan door omstandigheden waarop je zelf weinig tot geen invloed hebt. Zoals ziekte, echtscheiding of het verlies van werk en inkomen. Ook kan je persoonlijkheid een rol spelen in het eenzaam voelen. 

Bijvoorbeeld wanneer je een vorm van autisme of dementie hebt, maar ook wanneer jij je anders voelt dan de rest waardoor je je afzondert. Eenzaamheid kan een duidelijk aanwijsbare oorzaak hebben, maar kan ook komen door een opeenstapeling van verschillende factoren.

Sociaal isolement

Wat is sociaal isolement? We spreken van sociaal isolement wanneer iemand weinig of geen betekenisvolle, ondersteunende contacten heeft. Iemand staat alleen.

Sociaal isolement is echter niet hetzelfde als eenzaamheid. Het kan wel samenvallen maar sociaal isolement is een situatie; eenzaamheid is een gevoel.

Bij sociaal isolement ontbreekt het mensen aan een ondersteunend netwerk van familie, vrienden en bekenden. Ze missen de persoonlijke relaties waar zij op terug kunnen vallen wanneer ze steun nodig hebben. Het gaat om praktische, emotionele of gezelschap steun.

Wie sociaal geïsoleerd is, staat er bij problemen en tegenslagen alleen voor of is aangewezen op professionele ondersteuning.

Emotionele eenzaamheid oplossen is maatwerk

Eenzaamheid kan iedereen overkomen en toch rust er een taboe op eenzaamheid. Alsof het een schande is dat het jou overkomt. Daar hoef je je niet voor te schamen. Eenzaamheid kan problematisch worden. Dan is het belangrijk er iets aan te doen.

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Eenzaamheid is van alle leeftijden en komt voor onder alle lagen van de bevolking. Al loopt de één meer risico op eenzaamheid dan de ander, iedereen kan op enig moment in zijn leven met eenzaamheid geconfronteerd worden. Je hoeft je hier dus zeker niet voor te schamen. 

Belangrijk om iets te doen tegen eenzaamheid

Eenzaamheid is eigenlijk ook wel iets dat een beetje bij het leven hoort.

De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, kan eenzaamheid leiden tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk ontbreekt. Daarom is het belangrijk dat je er iets aan doet. 

Heb je het idee dat jij je eenzaam voelt en heeft dit veel impact op je leven? Ik wil je graag helpen om dit gevoel weg te nemen door bepaalde stappen te ondernemen. 

Emotionele eenzaamheid oplossen met Markx Coaching

Eerste consult kosteloos en vrijblijvend.

Door middel van de GROW-methode en vraagstelling houd ik mijn cliënten een spiegel voor en ga ik met ze aan de slag. Waar je ook mee worstelt in je leven. Op welk gebied dan ook.   

Neem nu contact op.