Hulp bij burnout bij studenten bij Markx Coaching

Angst, depressie en burnout bij studenten verhelpen en oplossen met Simon Markx Coaching in Amsterdam: Eerste consult gratis en vrijblijvend

Hulp burnout bij studenten noodzakelijk.  Studenten dreigen massaal uit te vallen door psychische problemen. Meer dan tachtig procent zit tegen een burn-out aan, blijkt uit nieuwe onderzoeken.

Het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out (NCPSB) slaat alarm en vreest dat  een hele generatie onderuit gaat. Ook voor corona was de burn-out al volksziekte nummer één. Maar waar toen 17,3 procent van de beroepsbevolking dreigde uit te vallen, zien zij na onderzoek onder jongeren dat in die groep 82 procent op dat punt staat.’
Niet alleen de cijfers zijn alarmerend. Minstens zo schokkend is dat er niets wordt gedaan om het dreigende onheil af te wenden. We helpen terecht ziekenhuizen om de ic’s te bemannen, ondernemers krijgen steunpakketten, maar we missen een derde pijler: om de jongeren te helpen die nu in de problemen komen.

Wat zijn de symptomen van een burn-out?

Je verliest het overzicht en raakt de grip op de situatie kwijt. Je krijgt klachten waardoor je je dagelijkse bezigheden niet meer goed kunt uitvoeren. We noemen dit overspanning.
Bestaan de klachten langer dan een half jaar? En bent je vooral moe en uitgeput? Dan noemen we het een burn-out.
Bij een burn-out heb je al een half jaar last van:
 • lichamelijke moeheid: een uitgeput gevoel
 • geestelijke moeheid: moeite je aandacht erbij te houden (concentreren) en/of dingen te onthouden (geheugen);
 • onrustig slapen
 • prikkelbaar zijn (snel boos of geïrriteerd)
 • niet tegen drukte of lawaai kunnen
 • gemakkelijk huilen
 • piekeren
 • een gejaagd gevoel
Spanning hoort bij het leven. Een beetje spanning is vaak prettig en maakt ons alert. Maar je kunt je onprettig gaan voelen als er te veel spanning is en het te lang duurt, bijvoorbeeld:
 • je wilt te veel tegelijk
 • er wordt al lange tijd te veel van je gevraagd: je hebt bijvoorbeeld een te hoge werkdruk
 • je omstandigheden zitten tegen: je hebt bijvoorbeeld geldschulden of relatieproblemen
 • je ervaart te weinig steun uit je omgeving

Herstel burnout bij studenten in 3 fasen

Het herstel van een burn-out verloopt in 3 fasen:

Fase 1. Begrijpen en accepteren

Pas als je begrijpt en accepteert dat je een burn-out hebt, kun je ontspannen.
Kijk welke activiteiten je kunt blijven doen. En welke activiteiten je beter tijdelijk kunt stoppen. Het kan zijn dat je (gedeeltelijk) kunt blijven werken. Maar soms kan een korte periode van rust nodig zijn, waarin je even helemaal niet werkt/studeert.

Fase 2. Problemen op een rij zetten en oplossingen bedenken

Bedenk welke problemen bij jou extra spanning geven. Hoe ga je met die spanning om? Daarna ga je oplossingen bedenken voor deze problemen. Bedenk hoe je voortaan anders met deze problemen om kunt gaan.

Fase 3. Oplossingen uitvoeren

In de derde fase ga je de bedachte oplossingen uitvoeren. Je probeert problemen op te lossen en op een andere manier met spanningen om te gaan. Je kunt steeds meer activiteiten oppakken. Je krijgt weer grip op je leven.

Burnout bij studenten: eenzaamheid, stress, angst en depressieve gevoelens

Buiten dat studenten steeds vaker een burn-out krijgen, mede door corona, zijn zij ook vaker eenzaam, hebben meer stress en kampen met angstgevoelens en depressieve klachten. Dat blijkt uit de resultaten van de Student Wellbeing Monitor, een enquête van de universiteit over studenten welzijn.
Een opvallend resultaat is dat Nederlandse studenten eenzamer zijn dan internationale studenten. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het sociale contact dat tijdens corona is weggevallen voor Nederlandse studenten.
Veel Nederlandse studenten gingen tijdens de lockdown bij hun ouders wonen. Hierdoor werd het contact met studie- of leeftijdsgenoten aanzienlijk minder. Bij internationals is hun woonsituatie vaak andersom. Zij wonen meestal in studentenhuizen waar ze tijdens de lockdown ook contact konden hebben met medestudenten of huisgenoten.

Waardoor komt het dat studenten vaker een burn-out of een depressie hebben en dat zij zich vaker eenzaam voelen?

De afgelopen bijna 2 jaar komt dit voornamelijk door corona, maar ook voor corona namen deze problemen toe onder studenten. Volgens onderzoek van het  RIVM komt dit doordat jongeren en jongvolwassenen heel veel druk ervaren om te presteren. Dat zoveel studenten met een burn-out kampen komt mede door het rendementsdenken.
Rendementsdenken betekent; het idee dat alles maar in cijfers, geld en rendement uitgedrukt moet worden, waarbij er geen oog meer is voor de menselijke maat, de zachte en onmeetbare waarden in het leven.
Oplossingen tegen studenten stress richten zich vooralsnog op het individu.
Een cursus mindfulness is het meest voorgeschreven medicijn en tegen tentamenstress helpt het aaien van puppy’s. Ook de Raad voor de Volksgezondheid merkt dit op. Volgens de raad worden verschijnselen gekoppeld aan een bepaalde levensfase, haast automatisch geduid als een individueel probleem, waarna de oplossing bij zorgprofessionals wordt gezocht. Dit neemt achterliggende maatschappelijke oorzaken niet weg.
Allereerst spelen er in onze maatschappij verschillende factoren die bijdragen aan prestatiedruk onder studenten: globalisering, het vervullen van zorgtaken, soms ouderschap, werk en maatschappelijke taken. En dat juist in een periode waarin psychische problematiek vaak tot uiting komt. Uit onderzoek onder studenten van de Radboud Universiteit bleek dat 20 procent van hen zich eenzaam voelt. Wat kan dan helpen? Beseffen dat niemand perfect is, dat het praten over de moeilijkheden van het leven helpt en je in verbinding brengt met anderen.

Waar kunnen studenten hulp zoeken bij een burn-out?

Dit kan bijvoorbeeld bij een coach. Iemand waar jij je verhalen kwijt kunt en deze persoon kan jou vervolgens tips en opdrachten meegeven om je burn-out op te lossen. Simon Markx van Markx coaching is zo’n coach en helpt veel studenten die overspannen zijn of kampen met een burn-out.

Hulp bij burnout bij studenten bij Markx Coaching

Angst, depressie en burnout bij studenten verhelpen en oplossen met Simon Markx Coaching in Amsterdam: Eerste consult gratis en vrijblijvendDoor middel van de GROW methode en vraagstelling houd ik mijn cliënten een spiegel voor en ga ik met ze aan de slag. Waar je ook mee worstelt in je leven. Op welk gebied dan ook.
Neem nu contact op. Eerste consult kosteloos en vrijblijvend.
Bronnen burnout bij studenten Nederland: