Prestatiedruk middelbare school grote zorg

Prestatiedruk middelbare school grote zorg. De druk om altijd te moeten presteren ligt hoog. Verminder die druk met Markx Coaching

Prestatiedruk onder scholieren zijn een grote zorg voor veel middelbare scholen. De druk om goede cijfers te behalen en de druk om altijd te moeten presteren ligt enorm hoog op het middelbaar onderwijs en universiteit.

Prestatiedruk middelbare school, stress en vermoeidheid

Steeds meer jongeren ervaren prestatiedruk, stress en vermoeidheid. De toename van het aantal burn-outs onder jongeren is dan ook ernstig zichtbaar. Een mogelijke verklaring hiervoor is de prestatiemaatschappij. 

Uit een onderzoek van EenVandaag samen met jongerenkrant 7Days blijkt dat zes op de tien ondervraagde jongeren (60%) wekelijks één of meerdere keren stress te hebben over school- of studiezaken.

Voldoen aan verwachtingen en geen fouten maken

Jongeren ervaren met name prestatiedruk door de aanwezigheid van de grote hoeveelheid aan keuzemogelijkheden, sociale media en het leveren van een prestatie als voorwaarde om onderdeel uit te maken van een groep.

Vooral vanuit de maatschappelijke context ervaren jongeren druk om te presteren, te voldoen aan verwachtingen en geen fouten te maken.

Veel jongeren voelen een prestatiedruk. driekwart (78%) van de deelnemers van het eerder genoemde onderzoek van EenVandaag samen met jongerenkrant 7Days, ervaart deze prestatiedruk als hoog.

Prestatiedruk maatschappij erg hoog

 ‘Doordat je in deze maatschappij hoger op moet komen moet je blijven presteren. Succesvol zijn, een hoge opleiding, een goed sociaal leven, weten wat je wilt etc. Tevens mag je nooit falen. Hierdoor is de prestatiedruk erg hoog,’ aldus een deelnemer. 

Deels wordt de prestatiedruk volgens de deelnemers door hun ouders en hun omgeving gecreëerd; voor een deel geven de jongeren aan dat ze die zichzelf opleggen. Zo heeft de helft (52%) van de ondervraagde scholieren het gevoel dat ze naast hun opleiding al aan hun CV moeten werken. 

Veel jongeren melden lichamelijke klachten als hoofdpijn en buikpijn of slapeloosheid. Ze voelen zich onrustig en kennen weinig momenten van echte ontspanning. ‘Lichamelijk doet het veel, soms hoofdpijn, ik ben chagrijnig, moe en kan niet slapen. Het is non-stop aan veel aan dingen denken.’    

Prestatiedruk middelbare school begint al vroeg

Opvallend is dat stress al vroeg begint: twee derde van de ondervraagde scholieren (66%) geeft aan wekelijks stress te ervaren over schoolzaken. Deadlines, te veel toetsen en praktijkopdrachten worden vaak genoemd. 

De helft (46%) van de ondervraagde scholieren die deelnamen aan het onderzoek geeft aan weleens thuis gebleven te zijn van school omdat ze het gevoel hadden oververmoeid of opgebrand te zijn.

Perfecte plaatje lastig om na te streven

In deze maatschappij hebben jongeren vaak het gevoel dat ze alles perfect op een rijtje moeten hebben: veel sporten, er altijd goed uitzien, je vrienden/vriendinnen regelmatig ziek/spreken, een relatie hebben, altijd goede cijfers halen en ga zo maar door. 

Dit perfecte plaatje is lastig om na te streven en als het niet lukt geeft dit veel stress.

 Sta jij ervoor open om samen met mij te kijken hoe wij de excessen van de druk kunnen verminderen? Neem dan contact met mij op.

Markx Coaching. Eerste consult kosteloos en vrijblijvend 

Door middel van de GROW-methode en vraagstelling houd ik mijn cliënten een spiegel voor en ga ik met ze aan de slag. Waar je ook mee worstelt in je leven. Op welk gebied dan ook.    

Neem nu contact op.